Nasz partner, firma PieMedical to lider w projektowaniu innowacyjnego oprogramowania wspierającego pracę lekarzy i naukowców. Oferuje pakiety oprogramowania medycznego (3mensio, Caas) wspomagającego bezpieczne i skuteczne planowanie i wykonywanie procedur z zakresu m.in. kardiologii i kardiochirurgii (w tym choroby wieńcowej i wad strukturalnych serca), chirurgii naczyniowej i radiologii (rezonans magnetyczny serca). Specjalnością firmy są również aplikacje często cytowane w publikacjach oraz stosowane od wielu lat w badaniach naukowych.

Najważniejsze cechy produktów to:

 • przystępny dla użytkownika interfejs i intuicyjna obsługa,
 • krótki czas analizy medycznej,
 • łatwe łączenie z PACS,
 • akwizycja obrazów z urządzeń obrazowania medycznego większości producentów,
 • tworzenie szczegółowych i kompletnych raportów,
 • produkty firmy Pie Medical Imaging posiadają certyfikaty CE oraz FDA.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólną ofertą przedstawioną poniżej, a następnie do skorzystania
z 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego dla poszczególnych modułów. W okresie próbnym wszystkie testowane moduły będą w pełni funkcjonalne.

Oferujemy także szkolenia „on-line” w zakresie każdego z testowanych przez Państwa modułów.

Pakiety oprogramowania stosowane w INTERWENCJACH PRZEZSKÓRNYCH

Zaawansowane pakiety Caas firmy Pie Medical stosowane są w pracowniach hemodynamiki na całym świecie umożliwiając m.in. precyzyjne pomiary ilościowe i funkcjonalne. 

W skład pakietu oprogramowania Caas wchodzą następujące moduły:

 •  „Caas QCA” do analizy tętnic wieńcowych, zarówno w zakresie tętnic prostych i rozgałęzionych (bifurkacji),
 •  „Caas QVA” do analizy tętnic obwodowych,
 •  „Caas LVA & RCA” do ceny funkcji lewej oraz prawej komory, 
 •  „Caas IntraVascular” do precyzyjnej analizy obrazów wewnątrznaczyniowych uzyskanych w technikach IVUS i OCT, 
 •  ”Caas Stent Enhancer”, wzmacnia obraz uzyskany w trakcie angiografii, umożliwiając dokładną ocenę stentu wraz z analizowanym segmentem naczynia, ułatwiając również implantację stentów na „zakładkę”.  

Ponadto, w skład pakietu stosowanego w chorobach serca i naczyń wchodzą innowacyjne produkty takie jak Caas vFFRCaas IV-LINQ oraz 3mensio Vascular: 

 • moduł „Caas vFFR” to innowacyjny pakiet, który pozwala na szybki (przeciętnie analiza zajmuje 1-2 minuty) i nieinwazyjny pomiar cząstkowej rezerwy wieńcowej FFR, dzięki czemu wyeliminowana zostaje konieczność stosowania drogich prowadników ciśnieniowych i/lub mikrocewników oraz adenozyny. Zaletą oprogramowania vFFR jest również możliwość integracji z większością angiografów (Philips, Siemens, GE, Canon).

 

 • moduł „Caas IV-LINQ” umożliwia korejestrację obrazów IVUS oraz OCT (niezależnie od producenta urządzenia) z obrazami angiografii. W ten sposób możliwa jest najbardziej precyzyjna ocena zmiany naczyniowej wraz z dokładnym określeniem miejsca implantacji stentu.

Pakiety oprogramowania stosowane w badaniach MRI SERCA

Pakiety Caas MR Solutions to modułowe rozwiązanie umożliwiające łatwą i szybką analizę obrazów MRI układu sercowo-naczyniowego. 

 • Moduł MR 4D oferuje nowatorskie, mechanistyczne spojrzenie na normalne i nieprawidłowe wzorce przepływu. Mają one na celu ilościową analizę biomarkerów hemodynamicznych na podstawie obrazowania, które mogą stanowić nowe cele terapeutyczne i przyczynić się do wczesnego wykrywania niewydolności serca, tętniaka, rozwarstwienia, dysfunkcji zastawek i innych patologii. Moduł Caas MR umożliwia wizualizację przepływu przez aortę w formie graficznej jako ścieżki oraz wektory kodowane kolorem, rozkład sił ścinających („wall shear stress), różnice w ciśnieniach pomiędzy segmentami, wizualizację i ocenę ilościową niedomykalności zastawek.


 • Moduł Functional Analysis umożliwia funkcjonalną analizę serca dostarczając informacji odnośnie frakcji wyrzutowej, objętości końcowo-rozkurczowych i końcowo-skurczowych, ruchomości poszczególnych segmentów ścian serca, grubości i grubienia ścian serca, masy mięśnia sercowego. Moduł dokonuje automatycznej segmentacji lewej i prawej komory, jak również endokardium, perikardium oraz mięśni brodawkowatych.


 • Moduł Tissue Characterization umożliwia ocenę m.in. objętości zawału oraz jego rozległości w stosunku do grubości ściany komory, indeksu powierzchni możliwej do uratowania (Salvageable area index), analizę perfuzji, analizę żywotności mięśnia, ocenę obrzęku mięśnia sercowego, indeks rezerwy perfuzji mięśnia sercowego (Myocardial Perfusion Reserve Index; MPRi) uzyskany w trakcie spoczynku i wysiłku, mapowanie tkanek T1, T2 i wiele innych. Wyniki podawane są w formie tabel, kolorowych tabel oraz grafik nakładanych na obraz serca.


 • Moduł 2D Flow w prosty sposób zapewnia pomiary przepływu przez wielkie naczynia na podstawie obrazów kontrastu fazowego, dostarczając informacji na temat prędkości i kierunku przepływu krwi w formie kolorowej grafiki, obecności przecieków, oceny frakcji niedomykalności i wiele innych.


Pakiety oprogramowania stosowane w CHOROBACH STRUKTURALNYCH SERCA

Pakiety oprogramowania 3mensio to niezwykle popularny i stosowany powszechnie na całym świecie produkt, wykorzystywany do planowania procedur wykonywanych w chorobach strukturalnych serca. W skład pakietu 3mensio wchodzą następujące moduły:

 • 3mensio Aortic Valve,
 • 3mensio Mitral Valve,
 • 3mensio Tricuspid Valve,
 • 3mensio Pulmonary Valve,
 • 3mensio Left Atrial Appendage (moduł stosowany przy planowaniu procedur zamknięcia uszka lewego przedsionka).

Pakiety 3mensio umożliwiają wykonywanie rozmaitych precyzyjnych pomiarów zastawek, tętnic, jam serca, relacji pierścieni zastawek do otaczających je struktur (np. odległości ujść tętnic wieńcowych od zastawki aortalnej), ocenę kalcyfikacji zastawek i trabekulacji, czy dobór odpowiednich projekcji angiograficznych do interwencji. Niezwykle przydatną opcją jest symulacja procedury implantacji z wykorzystaniem wirtualnego urządzenia, która w znaczący sposób ułatwia przebieg zabiegów zwiększając ich bezpieczeństwo. Inną bardzo ważną oraz powszechnie stosowaną opcją jest moduł ułatwiający planowanie drogi dostępu do serca, który pozwala na wykonywanie pomiarów tętnic obwodowych, analizę ich krętości, kalcyfikacji itp. Dostępna jest także opcja oceny przestrzeni międzyżebrowej dla dostępu przezkoniuszkowego i bezpośredniego dostępu aortalnego.

Dodatkowe pakiety stosowane w leczeniu wad strukturalnych serca obejmują również moduł 3mensio Coronary oraz Caas A-Valve:

 • 3mensio Coronary umożliwia na podstawie obrazów uzyskanych z tomografii komputerowej na precyzyjną ocenę tętnic wieńcowych na pod kątem występowania w nich zwężeń, wspomaga wykonywanie precyzyjnych pomiarów, określających stopień ich zwężenia, tworzy symulację przebiegu tętnic z perspektywy angiografii, wykonuje pomiary objętości złogów wapna, oblicza również wskaźnik Agatston.
 • Caas A-Valve dzięki wykorzystaniu techniki wideodensytometrii wspomaga lekarzy w ilościowej ocenie niedomykalności zastawkowej i okołozastawkowej bezpośrednio po zabiegu TAVI, prezentując wyniki również w formie dynamicznej kolorowej grafiki ułatwiającej ocenę ciężkości oraz zasięgu fali niedomykalności. Metoda walidowana jest z technikami echokardiografii czy z metodą „MR Flow measurements”.
Pakiety oprogramowania stosowane w CHIRURGII NACZYNIOWEJ
 • moduł „3mensio Vascular” to znakomity produkt ułatwiający wykonywanie procedur endowaskularnych w zakresie tętniaków aorty brzusznej (EVAR), piersiowej (TEVAR) oraz podczas implantacji stentów fenestrowanych (FEVAR). Umożliwia wykonywanie precyzyjnych pomiarów i analiz takich jak średnice, długości, objętości, kąty pomiędzy szyją tętniaka a tętniakiem, ocenę kalcyfikacji, położenie stentu względem ujść tętnic (tzw. „clock position”), optymalną projekcję angiograficzną itp. Ponadto, oprogramowanie zawiera zintegrowany moduł zamawiania stentów różnych producentów adekwatnych do wykonanych pomiarów, dzięki czemu można szybko i w łatwy sposób dokonać zamówienia przez wskazany email.


 • Caas QVA” doskonałe narzędzie do analizy tętnic obwodowych,
Pakiety oprogramowania stosowane w BADANIACH NAUKOWYCH

Pakiety „Caas QCA” i „QVA” to jeden z najbardziej uznanych produktów stosowanych w badaniach naukowych w kardiologii, chirurgii naczyniowej i radiologii. Umożliwia precyzyjne pomiary tętnic wieńcowych i obwodowych. Ponadto, w skład pakietu Caas wchodzą pakiety stosowane w badaniach naukowych i umożliwiające m.in. pomiary funkcji lewej i prawej komory „Caas LVA & RCA”.

Ponadto, w skład oferty oprogramowania przeznaczonego do badań naukowych firmy PieMedical wchodzą:

 • Caas IntraVascular”, pozwalający na precyzyjną analizę obrazów uzyskanych w trakcie obrazowania IVUS / OCT,


 • Pakiet „Caas IV-LINQ” umożliwia korejestrację obrazów IVUS oraz OCT (niezależnie od producenta urządzenia) z obrazami angiografii. W ten sposób możliwa jest najbardziej precyzyjna ocena zmiany naczyniowej wraz z dokładnym określeniem miejsca implantacji stentu,
 • Caas MRV FARM” (Magnetic Resonance Ventricular analysis For Animal Research Measurements) moduł ten przeznaczony jest do analizy obrazów MRI w warunkach przedklinicznych. Pozwala m.in. na ocenę funkcji, żywotności i perfuzji mięśnia sercowego,
 • „3D Print” służy do tworzenia plików w formacie. STL file., które można drukować w technologii 3D. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Producenta: www.piemedicalimaging.com

Pomoc lekarzom to nasza misja

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia oferty dopasowanej do twoich potrzeb

Dane firmy:

mTree Medical Solutions Sp. z o.o.

Tychy, ul. Harcerska 60

NIP: 6462941906

REGON: 364059267

Dane kontaktowe:

+48 609 109 631

info@mtreemedical.com